Njoftim për fillimin e vitit të ri akademik

Njoftim për fillimin e vitit të ri shkollor

Njoftohen të gjithë studentet e Ciklit të Dytë se fillimi i vitit të ri akademik 2017-2018 do të jetë perkatësisht në datat e mëposhtme:
Viti i Parë Master fillon në datën 30.10.2017.
Viti i Dytë Master fillon në datën 16.10.2017

Periudha 25.12.2017 deri në datën 05.01.2018, është periudhë pushimesh për studentët.

Leave a Reply