Njoftim për zhvillimin e eventit ‘’In Viaggio con Dante” (Udhetim me Danten” ) në Kuadër të Javës Italiane të Kulturës

Njoftim për zhvillimin e eventit ‘’In Viaggio con Dante” (Udhetim me Danten” ) në Kuadër të Javës Italiane të Kulturës
Në Kuadër të Javës Italiane të Kulturës në Shqiperi me Mbështetjen e MAE & Societa’ Dante Aligheri Roma & CDA në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të realizohet eventi ‘’In Viaggio con Dante” (Udhetim me Danten” ) datë 16 Tetor 2017 ora 11.30 në  Sallën Europa të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja .