Mbi zëvëndësimin e mësimit të ditëve të humbura për shkak të tërmetit të datës 26.11.2019

Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm Nr. 129 datë 17.12.2019, “Mbi zëvëndësimin e mësimit të ditëve të humbura për shkak të tërmetit të datës 26.11.2019”.