Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja

NJOFTIM
Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë Fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 01.02.2020 ora 09:00.
Regjistrimet kanë filluar, afati i fundit është nje javë para datës së caktuar.
Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë, dokument identifikimi dhe një fotokopje të diplomës