Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

NJOFTIM!

Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 02.04.2021 ora 09:00 ne auditoret e Fakultetit dhe në datën 03.04.2021 do të zhvillohet ONLINE ora 09:00.

Provimi do të zhvillohet vetëm me gojë.

Regjistrimi behet brënda datës 26.03.2021, online ne adresën [email protected] ose duke u paraqitur me dokumentacionin përkatës pranë zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e të cilës e gjeni në linkun bashkëngjitur(https://drive.google.com/file/d/1DBaYAvdhGKwRFsr9NV-7XUorr7Vm7Hk6/view?usp=sharing), fotokopje e dokumentit të identifikimit, një fotokopje të diplomës .

SHENIM : Për ata që duan ta zhvillojnë provimin online,

të dërgojnë e-mail 2 ditë përpara datës së provimit

në adresën e departamentit: [email protected]

Suksese !