Njoftim i Departamentit të Anglishtes për studentët e viteve të para, Programet Master Mësuesi dhe Komunikim, për gjuhën C

NJOFTIM

 

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TE PARA TË RREGJISTRUAR NË PROGRAMET MASTER, MËSUESI DHE KOMUNIKIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË TË PARAQITEN SOT, DITËN E MËRKURË, DATË 9.11.2022 NË OREN 19.30 NË AUDITORËT E POSHTËSHËNUAR PËR TË DEKLARUAR NIVELIN NË TË CILIN DO TË NDJEKIN MODULIN GJUHË E HUAJ C (E AVANCUAR), PËRKATËSISHT:

Master i Shkencave në “Mësuesi e gjuhës së huaj”

Mësuesi gjuhë italiane, Auditori, 309, Xheni LEKA

Mësuesi gjuhë frënge, Auditori, 309, Xheni LEKA

Mësuesi gjuhë gjermane, Auditori, 307, Arba BERDICA

Mësuesi gjuhë turke, Auditori, 307, Arba BERDICA

Mësuesi gjuhë greke, Auditori, 307, Arba BERDICA

 

Master i shkencave në “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik”.

 

Gjuhë Italiane, Auditori, 309, Xheni LEKA

Gjuhë Spanjolle, Auditori, 309, Xheni LEKA

 

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES