Wir suchen “das schönste deutsche Wort“ im Bereich der Kultur und Landeskunde…
Realizimi i projektit: “Das schönste deutsche Wort im Bereich der Kultur und Landeskunde” në fushën e qytetërimit dhe kulturës, i cili do të ketë si qëllim angazhimin e studentëve të gjuhës gjermane për gjetjen e fjalës gjermane më interesante dhe më të bukur ose që ju përcjell ndonjë kujtim lidhur me Gjermaninë.
Formati: Prezantim/poster, Fjala e përzgjedhur e shoqëruar me foto konkretizuese dhe arsyen e përzgjedhjes (4-5 fjali) .
Afati i dorëzimit : 25 Prill 2023. Dorëzimi i projektit: [email protected]
Ky aktivitet është konceptuar në formën e një konkursi, ku tre punimet më të mira do të shpërblehen me një dhuratë simbolike.
Departamenti i Gjuhës Gjermane
Grupi mësimor-kërkimor “Qytetërim i Gjuhës Gjermane”