Shkolla Verore e OSMANISHTES

 

Shkolla Verore e OSMANISHTES

Smenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike – Dega e Gjuhës Turke në kuadër të promovimit të programeve mësimore të Degës së Gjuhës Turke dhe për t’i ardhur në ndihmë studentëve të turqishtës e më gjerë, do të organizojë për të katërtin vit radhazi “Shkollën verore të osmanishtes” në bashkëpunim me Universitetin Aydin të Stambollit, Universitetin Bartin të Turqisë – Departamenti Dialekteve Turke me të cilin universiteti ynë ka marrëveshje Erasmus +. Për më shumë informacion kontaktoni në adresën e e-mailit [email protected] ose duke u paraqitur pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave-Ballkanike.

 

Shkolla Verore e OSMANISHTES