Trajnimi për përgatitjen e studentëve që diplomohen nga programi Master në Mësuesi për praktikën profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

Njoftim!
Në datat 29-30 qershor, ora 9-12 zhvillohet online trajnimi për përgatitjen e studentëve që diplomohen nga programi Master në Mësuesi për praktikën profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit (stazhi i mësuesisë). Organizuar nga Departamenti i Gjuhës Angleze për studentët e të gjithave degëve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.
Bëhuni pjesë e grupit në Teams dhe plotësoni pyetësorin e shkurtër. Detajet dhe link-un e gjeni tek ftesa dhe posteri.

Posteri i Trajnimit

Programi i Trajnimit