Simpoziumi Ndërkombëtar për Letërsinë dhe Kulturën Hispanike

Hispanike

Konferenca e VII Ndërkombëtare për Letërsinë dhe Gjuhësinë Hispanike-Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Letërsisë, Prill 2023

Bashkëorganizator në Simpoziumin Ndërkombetar mbi Letërsinë dhe Lingusitikën Hispanike, organizuar në bashēpunim me Universitetin e Stambollit, Universitetin e Ankarasë dhe Fakultetin e Giuhēve te Huaja, Departamenti i Gjuhës Spanjolle.