SPANJISHTJA GJUHË GLOBALE
Konferencë mbi rëndësinë dhe mundësitë që ofron mësimi i gjuhës spanjolle në bashkëpunim me Institutin Servantes në Romë dhe Departamentin e Studimeve Hispanike të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës.
Datë: 15 Maj 2023
Ora: 09:00
Vendi: Godina “Liria”, Qyteti Studenti, Rruga “Arben Boci”