Ju përcjellim grafikun e provimeve për Ciklin e parë (Bachelor), Sezoni i verës, Departamenti i Gjuhës Angleze, Viti akademik 2022-2023

Njoftim!
Ju përcjellim grafikun e provimeve për Ciklin e parë (Bachelor), Sezoni i verës, Departamenti i Gjuhës Angleze, Viti akademik 2022-2023.
Suksese!