Thirrje për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze

Njoftim
Kemi nderin dhe kënaqësinë t’ju informojmë se si çdo vit Ambasada e Francës në Shqipëri ka shpallur thirrjen për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze.
Bursat e studimit janë të destinuara për nivelin Master dhe Doktoraturë. Formulari i kandidaturës për vitin universitar 2023-2024 mund të shkarkohet në adresën e mëposhtme : https://al.ambafrance.org/Etudiants-en-master-ou-en…
Kandidatët duhet të dorëzojnë dosjen e plotësuar në Ambasadë para 31 majit 2023.
*******************************************************
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous informer que, comme chaque année, l’Ambassade de France en Albanie a lancé l’appel à candidatures pour les programmes de bourses du gouvernement français.
Les bourses sont destinées à des étudiants en Master ou Doctorat. Le dossier de candidature pour l’année académique 2023-2024 est téléchargeable à l’adresse suivante : https://al.ambafrance.org/Etudiants-en-master-ou-en…
Les candidats devront déposer leur dossier dûment complété à l’Ambassade avant le 31 mai 2023.
Mund të jetë një imazh i teksti