Zyra e Psikologut pranë Fakultetetit të Gjuhëve të Huaja organizoi leksionin e hapur me temë “Menaxhimi i ankthit para provimeve“

Në prag të sezonit të provimeve,  Psikologet e Fakultetit, Znj. Ilirjeta Metushi dhe Znj. Pamela Kofsha, informuan studentët me konceptin e ankthit. Gjithashtu studentët u njohën me disa teknika të menaxhimit te ankthit dhe me mënyra se si mund t’i praktikojnë ato në situata të caktuara.