Departamenti i Gjuhës Frënge – Stafi

Përgjegjës i departamentit

11

Prof. Asoc. Dr. Alba FRASHËRI

Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhës Frënge
Më shumë

Alba Frashëri është e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Frënge,
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 20 vjeçare si pedagoge
dhe studiuese. Në vitin 2000 u diplomua pranë këtij fakulteti, Me shume

Prof. Dr. Andromaqi Haloçi

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Dr. Nonda Varfi

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Dr. Raul Lilo

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Dr. Saverina Pasho

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof.Dr. Esmeralda KROMIDHA

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Dr. Eldina Nasufi

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Afërdita Canaj

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Ardiana Hyso ( Kastrati)

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Anida Kisi (Iliadhi)

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Lorena Dedja

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Eglantina Gishti

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Klementina Shiba

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Migena Alimehmeti

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Dr. Drita Rira

ZV. DEKAN PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE KOORDINATORE AKADEMIKE ERASMUS+ DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË
Më shumë

Dr. Bora Kuçuku

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Dr. Laureta Mema

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Dr(në proces) Ferit Baze

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Dr. Fjoralba DADO

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë

Dr. Elona TORO

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Frënge
Më shumë