Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike – Stafi

Përgjegjës i departamentit

11

Prof. Asoc. Dr. Adriatik Derjaj

Pedagog në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Prof. As. Dr.Adriatik Derjaj  është i punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 15 vjeçare si pedagog dhe studiues. Pas diplomimit në 2003 në vitin 2005 studimet pasuniversitare dhe në vitin 2012 ato doktorale.  Në vitin 2016, Profesor i Asociuar.

Më shumë

Dr. Olena Mykhaylenko-Zoto

Pedagoge në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Dr. Urtis Harri

Pedagog në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Dr.Alban Foçi

Pedagog në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Ma. Antinela Delija (Macit)

Pedagoge në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

MA. Elvira Xhamani

Pedagoge në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Prof. As. Dr.Raqi Bello

Pedagog në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Prof. As. Dr.Spartak Kadiu

Pedagog në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Prof. As. Dr.Xhemile Abdiu

Pedagoge në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Alma Pinari

Pedagoge në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. EDA SHEHU

Pedagoge në Departamentin e Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Më shumë