Bazuar në grafikët e shpallur paraprakisht nga Departamenti i Gjuhës Angleze, mbrojtjet e diplomave në Programet Master zhvillohen online dhe janë ne datat e mëposhtme:…