Njoftim për aplikimin për bursa Në zbatim të V.K.M-së Nr. 903 datë 21.12.2016, për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimi për t’u trajtuar me bursë…