Bashkë me pjesën më të bukur të FGjH-së, zonjat e këtij Fakulteti që rrezatojnë Kulturë, Përgjegjshmëri, Solidaritet, Përkushtim, Sakrificë, Dashuri e Përzemërsi prindërore! Më shumë…

 Salloni i Studimeve në Francë. 15 studentë të Departamentit të Gjuhës Frënge, të nivelit master dhe tre vjeçar, u angazhuan në stendat e ndryshme për…