13 Janar, 2022

Day

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bordeaux,në Francë . Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected]  Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe Agjencia Telegrafike Shqiptare nënshkruan sot një Memorandum Bashkëpunimi për Praktikën Mësimore dhe Profesionale. Qëllimi i këtij memorandumi është përcaktimi i rregullave të bashkëpunimit dhe njohja e ndërsjellë, ngritja dhe zhvillimi i mëtejshëm i njohurive profesionale dhe akademike, ngritja e kapaciteteve të stafit dhe studentëve si dhe shkëmbimi i praktikave...
Lexo më shumë