17 Janar, 2022

Day

Në kuadër të aplikimeve të project-propozimeve të Universitetit të Tiranës në programet evropiane që financojnë kërkimin shkencor,në thirrjet e hapura për vitin 2022,ju bëjmë me dije dy elemntë,të cilët mund të rrisin vlerën e aplikimeve tuaja në Programin “Horizon Europe”. Elementi i parë,lidhet me Planin e Barazisë Gjinore,i cili për Universitetin e Tiranës është nënshkruar...
Lexo më shumë
Në këtë vit, ku Tirana është Kryeqyteti Europian i Rinisë, përfaqësuesit nga Kongresi Rinor Kombëtar Zj. Maura Linadi dhe Z. Dritan Sakuta, prezantuan përpara studentëve të FGJH mënyrën e aplikimit për projekte në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 (EYC2022). Tirana EYC 2022 është një makro program që do të zgjasë 365...
Lexo më shumë

Kategori