Tetor 2019

Month

Në kuadër të Programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për […]
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, në Spanjë, për semestrin e dytë […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për trajnim për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani, për […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + hapet thirrja për bursa në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për studentët e Universitetit të Tiranës për studime, për semestrin e dytë të vitit […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët Ph.D. të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës, në Spanjë për semestrin […]
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020 në […]
Lexo më shumë
1 2 3 4 5

Komente Së Fundi

    Kategori