17 Janar, 2020

Day

Departamenti i Anglishtes, Grafiku i provimeve, Master Mesuesi, Viti I, Sezoni i Dimrit, 2019-2020 Departamenti i Anglishtes, Grafiku i provimeve, Master Gjuhe dhe Komunikim, Viti II, Sezoni i Dimrit, 2019-2020 […]
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik/stafin ndihmës akademik me karakter administrativ/stafin administrativ me kohë të plotë të Universitetit […]
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Janinës, […]
Lexo më shumë
THIRRJE PËR DËRGIMIN E DORËSHKRIMEVE/RECENSAVE FGJH, Revista Shkencore e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja hap thirrjen për dërgimin e dorëshkrimeve/recensave për numrin 2 të revistës. Dorëshkrimet/recensat duhet të dërgohen në […]
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]