10 Maj, 2022

Day

Në kuadrin e projektit të përbashkët të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe Departamentit të Gjuhëve dhe Kulturave të Huaja të Universitetit të Torinos, sot u zhvillua seminari “Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Torinos takohen: gjuhët, letërsitë, kulturat ndërmjet kërkimit dhe didaktikës”. Aktivitetin e përshëndetën koordinatorët e këtij projekti Prof.Dr. Esmeralda Kromidha dhe Prof....
Lexo më shumë
Në prag të sezonit të provimeve,  Psikologet e Fakultetit, Znj. Ilirjeta Metushi dhe Znj. Pamela Kofsha, informuan studentët me konceptin e ankthit. Gjithashtu studentët u njohën me disa teknika të menaxhimit te ankthit dhe me mënyra se si mund t’i praktikojnë ato në situata të caktuara.
Lexo më shumë

Kategori