6 Shtator, 2023

Day

Kalendari për Mbrojtjen e Gjuhëve të Huaja-2023 Provimi i mbrojtjes së gjuhës së huaj në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja është i ndërtuar sipas standardeve që parashikohen në Kuadrin e Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj), duke përfshirë testimin e katër kompetencave gjuhësore, sipas gjashtë niveleve të përcaktuara në këtë Kuadër. Provimi do të...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzës në Itali, në kuadër të programit Erasmu + , për studentet e UT – së për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024. https://www.uniroma1.it/it/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e...
Lexo më shumë
REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “KËRKIMI SHKENCOR DHE QASJET E REJA NË GJUHËSI, MËSIMDHËNIE, PËRKTHIM DHE KULTURË” Në kuadër të Projektit “Përmirësimi i kërkimit shkencor me kërkuesit e rinj të Departamentit të Gjuhës Angleze”, me në fokus të tij kërkimin shkencor në...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritiues të Thrakës, për periudhën 25 – 29 shtator 2023. https://duth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve Bachelor / Master; Kohëzgjatja e bursave: – 1 javë, datat 25 – 29 shtator...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie në Universitetin Democritiues të Thrakës, për periudhën 25 – 29 shtator 2023. https://duth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;...
Lexo më shumë