26 Prill, 2019

Day

Njoftim ! AUF-ja në Evropën Lindore dhe Qëndrore ka hapur thirrjen rajonale për shprehje interesi : Konkursi Rajonal “Ideja ime e Biznesit” 2019 Duke patur si prioritet strategjike futjen në […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni VKM nr.226, datë 17.04.2019 mbi kategoritë e shërbimeve të ofruara nga entet shtetërore dhe subjekte të tjera, të cilat përfitohen me çmime të reduktuara […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkengjitur do te gjeni thirrjen per konferencen e e dyte te studenteve te Departamentit te Anglishtes, date 21.06.2019 me temë “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES” Konferenca […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm Nr.7 datë 24.04.2019 të Rektoratit të Universitetit të Tiranës, mbi shpalljen e fillimit të procedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit […]
Lexo më shumë