16 Mars, 2021

Day

Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka hapur thirrjen për aplikime për pjesëmarrje në konkursin për çmimet shkencore kombëtare që ajo ofron. Ftohen për të marrë pjesë dhe konkurruar me veprat/punimet/projektet […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brendshëm Nr. 18 datë 01.03.2021, të Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, mbi strukturën mesimore të rishikuar (me kohëzgjatjen e sezonit […]
Lexo më shumë
NJOFTIM! Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 02.04.2021 ora 09:00 ne auditoret e Fakultetit dhe në datën 03.04.2021 do të zhvillohet ONLINE ora 09:00. […]
Lexo më shumë