Janar 2021

Month

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim të Tarifës së shkollimit sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 , 50% të kufirit max të tarifës vjetore […]
Lexo më shumë
Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021 . Bashkëngjitur do të gjeni Listën […]
Lexo më shumë
Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetëm përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021. Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të […]
Lexo më shumë
Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018 sipas kategorive të ndryshme. […]
Lexo më shumë
Njoftim! Të gjithë studentët e Ciklit të Parë, Bachelor, të cilët kanë përfituar bursë financiare për herë të parë, duhet të hapin një numër llogarie pranë degëve të Alpha Bank. […]
Lexo më shumë
Orari i përditësuar, Gjuhë C (5), Bachelor, Viti III, Semestri I për vitin akademik 2020-2021
Lexo më shumë
Orari i përditësuar, Bachelor, Gjuhë Angleze, Viti III, Semestri I për vitin akademik 2020-2021
Lexo më shumë
Orari i përditësuar, Gjuhë C1, Bachelor, Viti I, Semestri I për vitin akademik 2020-2021
Lexo më shumë
Orari i përditësuar, gjuhë C, Master i Shkencave, Përkthim dhe Interpretim, Viti i Parë, Semestri I
Lexo më shumë
1 2 3

Komente Së Fundi

    Kategori