Njoftim për përfitimin e bursave Në zbatim të V.K.M-së Nr. 903 datë 21.12.2016, për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimet për t’u trajtuar me bursë…